MVI

Wethouder Robèrt Smits heeft namens de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 3 februari 2020 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2016-2020 ondertekend. Dit gebeurde samen met een reeks andere gemeenten, provincies, waterschappen en Ministeries.

Dit betekent dat bij het inkopen van producten, diensten en werken de effecten op 
-people (mensen), 
-planet (planeet/milieu) en 
-profit/prosperity (winst/welvaart) 
worden meegenomen. 

Fairtrade inkopen

Dit inkoopbeleid houdt ook in dat niet alleen wordt ingekocht als producten en diensten aan minimumeisen voldoen. De markt wordt ook gestimuleerd om duurzame producten en diensten te gaan ontwikkelen en leveren. 

Onder MVI valt ook Fairtrade-inkopen. De Stichting Fairtrade Bodegraven-Reeuwijk heeft dan ook aangedrongen op MVI-beleid en is erg trots op deze stap van de gemeente.

Actieplan

Het College van B&W heeft met deze ondertekening besloten om een gemeentebreed actieplan MVI te maken, dus ook voor ruimtelijke ordening en openbare ruimte. Dit wordt voorbereid door een groepje ambtenaren, waarvan twee personen ook betrokken zijn bij de Fairtrade-activiteiten in onze gemeente. Dit plan wordt voor de zomer ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

In het actieplan worden een aantal zaken uitgewerkt: ambities, sectoren en productgroepen, doelstellingen en procedures, aanmoediging en dialoog met marktpartijen, rolverdeling en regie, etc.  

Landelijk kan men nu dus de expertise en het netwerk benutten om samen te werken, van elkaar te leren en te stimuleren.