Het bestuur, de werkgroep en alle vrijwilligers van Fairtradegemeente Bodegraven-Reeuwijk wensen u een mooi en (h)eerlijk 2020 toe. Laten we de mooie stappen die we het afgelopen jaar maakten, voortzetten en nog meer bewoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen betrekken bij Fairtrade.

Burgemeester Van der Kamp sprak er ook over in zijn nieuwjaarstoespraak op 6 januari jl.:

“We werken aan een meer duurzame gemeente. Natuurlijk hebben we weer verlenging gekregen van de Fair Trade organisatie en zijn we ook in 2020 Fair Trade gemeente dankzij de inzet van onze lokale werkgroep van vrijwilligers, gemeente en het bedrijfsleven.”

Laten we er een prachtig jaar van maken!